وابسته به پارک علم و فناوری

استان چهارمحال و بختیاری

0383 222 9646

شنبه-پنجشنبه 24 ساعت شبانه روز

آموزش جامع پرورش قزل آلا
روش درمانی و استفاده ...

معمولا در آبراهههای پرورش ماهی جریان آب به اندازه ای بالا است که داروها و مواد شیمیایی به سرعت از آن خارج میشوندبنابراین در متن حاضر روش درمانی برای ماهیان پرورشی در کانال های آبراهه ای رابیان میکنیم ...

ادامه مطلب
روش استفاده از داروه ...

استفاده از دارو برای تراف های بچه ماهیان نورس با یک روش مرسوم انجام می گیرد ولی توجه به یک سری نکات ساده می تواند به روند بهتر انجام عملیات درمان کمک به سزایی کند. در مطلب حاضر به این نکات می پردازیم. ...

ادامه مطلب
دمای مناسب پرورش قزل ...

به طور کلی درجه حرارت و دامنه دمایی در پرورش ماهیان قزل آلای رنگین کمان بسیار دارای اهمیت است بدین منظور در متن حاضر مهمترین دامنه های دمایی در پرورش قزل آلا و شرایط مخصوص هر دما بیان می گردد. ...

ادامه مطلب
سرعت مجاز جریان آب ...

سرعت آب در حوضچه پرورش ماهی باید متناسب با سایز وتراکم ماهیان پرورشی باشددرغير اين صورت هزينه نگهداري ماهي درآب بالارفته وتوجيه اقتصادي ندارد در متن حاضر با روش تعیین سرعت مجاز آب استخرها آشنا می شوید ...

ادامه مطلب
نکات فنی دوره انکوبا ...

آشنایی با مهم ترین نکات فنی در طول دوره انکوباسیون تخم ماهیان قزل آلا در مراکز تکثیر و بیان اصلی ترین مسائل پیرامون فرآیند موفقیت آمیز تخم گشایی در ماهیان قزل آلای رنگین کمان. ...

ادامه مطلب
محاسبه حجم مخازن و ا ...

محاسبه حجم استخرها از مهمترین اولویتهای ضدعفونی کردن و درمان ماهیان میباشد و قبل از انجام هر فرآیند درمانی باید حجم آب را دانست و براساس آن مقدار دارو را مشخص کرد.در مطلب حاضر به این مورد میپردازیم. ...

ادامه مطلب
واژه نامه شیلاتی | آ ...

در علوم مختلف برخی از واژهها دارای کاربرد اختصاصی بوده که عدم آشنایی با آن ها برای برخی ایجاد سردرگمی مینماید بنابراین در مطلب حاضر سعی بر آن است تا معادل برخی از واژههای معمول در علم شیلات تعریف گردد ...

ادامه مطلب
بیماری های قارچی آزا ...

قارچها دسته ای از عوامل بیماریزا در ماهیان مختلف میباشد که در ماهیان سردابی و قزل آلا نیز ایجاد بیماری میکنند بنابراین در متن حاضر به معرفی و شناخت مهمترین بیماری های قارچی آزاد ماهیان پرداخته می شود. ...

ادامه مطلب
بیماری های باکتریایی ...

بیماری های باکتریایی در پرورش ماهی سردابی و قزل آلا یکی از مهم ترین مسائلی است که مزارع پرورش ماهی را درگیر می کند که در مطلب حاضر به معرفی کلی بیماری ها،انتقال و روش کنترل آن ها پرداخته می شود. ...

ادامه مطلب
بیماری های ویروسی قز ...

مهمترین بیماری های ویروسی که در مزارع پرورش ماهی باعث خسارت می شوند و راههای جلوگیری از آنها و ویژگیهای عمومی عفونتهای ویروسی از نکات مهمی است که در این مطلب گردآوری شده است ...

ادامه مطلب
بیماری های محیطی ماه ...

بروز برخی از بیماری ها در ماهیان به دلیل وجود شرایط محیطی نامطلوب بوده که شناخت و کنترل این عوامل میتواند از بروز خسارت در مزارع پرورش ماهیان جلوگیری نماید بنابراین در مطلب حاضر به این موضوع میپردازیم ...

ادامه مطلب
بیماری های تغذیه ای ...

در پرورش ماهیان کیفیت غذا دارای اهمیت است و اگر از غذای نامناسب استفاده شودممکن است ماهیان دچار بیماریها ی تغذیه ای شوند؛ در مطلب حاضر به معرفی برخی از مهمترین بیماری های تغذیه ای قزل آلا می پردازیم. ...

ادامه مطلب
بیماری های انگلی در ...

بسیاری از عوامل انگلی در آبزی پروری موجب بروز بیماری می شوند که در متن حاضر به بررسی و شناخت، علایم، تشخیص و کنترل مهمترین عوامل انگلی درگیرکننده آزاد ماهیان و ماهی قزل آلا پرداخته می شود. ...

ادامه مطلب
سیستم مدار بسته در پ ...

در این بخش آشنایی با سیستم مدار بسته و نحوه کار آن بیان شده است و اصول بیولوژیکی سیستم مدار بسته و همچنین سیستم مدار بسته بر اساس دیاگرام طراحی شده است ...

ادامه مطلب
داروها و مواد شیمیای ...

بیماریهای انگلی و قارچی در آبزیپروری بسیار دارای اهمیت هستند که شناخت داروی مناسب برای درمان این بیماریها میتواند از بروز تلفات ناشی از این عوامل جلوگیری کند.در مطلب حاضربه معرفی این ترکیبات میپردازیم ...

ادامه مطلب
تشخیص و درمان بیماری ...

شناخت الگوی بیماری در ماهیان و تشخیص و درمان بیماری در آبزی پروری یکی از مهمترین نکاتی است که باید به آن توجه نمود تا با بررسی و شناخت به موقع عوامل بیماریزا از بروز تلفات در جمعیت ماهیان جلوگیری شود ...

ادامه مطلب