وابسته به پارک علم و فناوری

استان چهارمحال و بختیاری

0383 222 9646

شنبه-پنجشنبه 24 ساعت شبانه روز

آموزش جامع پرورش قزل آلا
واکسن ها و فراورده ه ...

واکسن ها بخشی از فرآیند پیشگیری و درمان در فعالیت پرورش ماهی و آبزی پروری میباشد که در این مطلب سعی شده است تا انواه مختلف واکسن های موجود برای ماهیان و مواد بیهوش کننده معمول در آبزی پروری معرفی گردد ...

ادامه مطلب
داروهای ضد میکروب در ...

شناخت داروها و ترکیبات آنتی بیوتیکی موردمصرف در مزارع پرورش ماهی در زمانهایی که ماهیان با بیماری مواجه میشوند بسیار مهم است به طوری که شناخت کاربرد داروها در موارد درست میتواند بسیار به بازدهی کمک کند ...

ادامه مطلب
ضدعفونی کننده های ما ...

ضدعفونی کردن تخم و ماهیان و همچنین گندزذایی مزارع و ابزار و تجهیزات کارگاهی می تواند از بسیاری از آلودگی ها و بیماری ها جلوگیری نماید بنابراین شناخت ترکیبات قابل استفاده برای این کار ضروری می باشد. ...

ادامه مطلب
تاسیسات تفریخ (هچ شد ...

تخم گشایی و فرآیند هچ تخم در ماهی قزل آلا از مراحل بسیار حساس در فرآیند تکثیر میباشد که پرداختن به نکات اصلی و مهم در این زمینه بسیار ضروری است. بنابراین در مطلب حاضر به بررسی این نکان می پردازیم. ...

ادامه مطلب
داروشناسی آبزیان

آشنایی با دارو ها و روش های درست استفاده از دارو در آبزی پروری یکی از مهمترین مواردی است که باید به آن توجه نمود در مطلب حاضر سعی شده است که نکات اصلی در رابطه با دارو ها و داروشناسی آبزیان بیان گردد. ...

ادامه مطلب
اصول تغذیه و غذادهی ...

اصول تغذیه و روشهای غذادهی برای ماهیان بسیار دارای اهمیت است که در این مطلب به شرح این اصول و میزان غذا، روشهای غذادهی، انواع غذا، فواصل زمانی بین دو غذادهی و ... به منظور بازدهی بیشتر مزارع میپردازیم ...

ادامه مطلب
مدیریت بهداشتی مزارع ...

آشنایی با بیماریها و چگونگی محافظت از ماهی در برابر عوامل بیماریزا و ضد عفونی استخر و ماهیان و اقداماتی که برای مدیریت بهداشتی مزرعه و هنگام مشکوک بودن به بیماری باید انجام داد بررسی می شود ...

ادامه مطلب
مراحل مختلف زندگی در ...

ماهیان نیز مانند سایر جانداران دیگر در روند زندگی خود مراحل مختلفی را از نظر تکاملی طی می کنند که در مطلب حاضر این مراحل موجود در مسیر رشد ماهیان شرح گردیده است. ...

ادامه مطلب
تغییر جنسیت در ماهیا ...

مطلب حاضر با هدف بیان چگونگی تغییر جنسیت در ماهیان و هم چنین تولید جمعیت های تمام نر و تمام ماده و همچنین تولید ماهیان تریپلوئید از طریق شوک های حرارت و فشار ارائه گردیده است. ...

ادامه مطلب
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺰ ...

پرورش ماهیان کار بسیار حساسی بوده و باید مدیریت پرورش مزارع را برای بازدهی بیشتر در نظر گرفت بنابراین در این مطلب به انواع روش های پرورشی بر اساس تراکم، تغذیه، تنوع گونه و ... می پردازیم. ...

ادامه مطلب
حمل و نقل ماهی قزل آ ...

در مطالعه حاضر با روش های حمل و نقل ماهی و نکات کلیدی برای کاهش تلفات و مسمومیت ماهیان در زمان حمل نقل و هم چنین انواع روشهای حمل و نقل آشنا خواهید شد. ...

ادامه مطلب
مسمومیت در ماهیان

گاهی استفاده از برخی از مواد در مزارع پرورش ماهی موجب بروز مسمومیت میگردد که میتواند خسارات زیادی را موجب شود بنابراین دراین مطلب به انواع مسمومیت در ماهیان، انواع سم و روشهای تعییت مسمومیت می پردازیم ...

ادامه مطلب
هوا دهی در استخرهای ...

تامین اکسیژن و هوادهی استخرهای پرورشی یکی از مهمترین موضوعات در آبزی پروری بوده که در مطالعه حاضر سعی می گردد تا انواع روش هاو دستگاههای هوادهی استخر پرورش ماهیان و مزایا و معایب هر کدام بیان گردد. ...

ادامه مطلب
منابع آبی مناسب برای ...

منابع آب در پرورش ماهی دارای اهمیت فراوانی است که باید سعی شود بهترین و مناسب ترین مکان از نظر وجود منابع آب برای احداث مزارع پرورش ماهی انتخاب گردد؛ در ادامه به معرفی انواع مختلف منابع آب می پردازیم. ...

ادامه مطلب
انواع روش های تکثیر ...

تکثیر ماهیان فرآیندی بسیار دقیق بوده و عوامل موثری بر روی موفقیت آن تاثیر دارند،در این مطلب سعی بر آن است تا انواع روش های تکثیر ماهیان و پارامترهای موثر و تاثیر گذار بر موفقیت عملیات تکثیر بیان گردد. ...

ادامه مطلب
رقم بندی ماهیان | ضر ...

رقم بندی ماهیان یک استخر به دلیل وجود اختلاف سایز ماهیان، به منظور جلوگیری از همجنسخواری و همچنین مدیریت صحیح استخر امری ضروری است که در مطلب حاضر سعی شده است به معرفی و ذکر نکات این موضوع پرداخته شود ...

ادامه مطلب