وابسته به پارک علم و فناوری

استان چهارمحال و بختیاری

0383 222 9646

شنبه-پنجشنبه 24 ساعت شبانه روز

rayantejarat@imazrae.ir
سایر موضوعات آموزشی
مدیریت آبزی پروری

مدیریت آبزی پروری و تولید آبزیان به تفکیک شرایط محیطی،گونه ها و تنوع آبزی پروری و همچنین مشکلات برنامه ریزی مدیریت و شناخت تعاونی ها و روشهای فراوری ماهیها از مهمترین نکات در مدیریت آبزی پروری می باشد ...

ادامه مطلب
مدیریت ماهیگیری

شما در این بخش با چگونگی مدیریت ماهیگیری و فواید و رویکردهای آن،کنترل صید و بهره برداری،آبزی پروری و مدیریت بازار و بازار مصرف آبزیان در ایران و شبکه های توزیع ماهی آشنا می شوید ...

ادامه مطلب