وابسته به پارک علم و فناوری

استان چهارمحال و بختیاری

0383 222 9646

شنبه-پنجشنبه 24 ساعت شبانه روز

rayantejarat@imazrae.ir
آموزش جامع پرورش قزل آلا
سیستم مدار بسته در ق ...

در این بخش آشنایی با سیستم مدار بسته و نحوه کار آن بیان شده است و اصول بیولوژیکی سیستم مدار بسته و همچنین سیستم مدار بسته بر اساس دیاگرام طراحی شده است ...

ادامه مطلب
داروها و مواد شیمیای ...

شما در این بخش با داروهای ضدانگلی و قارچی مانند فرمالین،نمک طعام و ... و اهمیت آنها در آبزی پروری آشنا می شوید و به روشهای درمان و کنترل نماتودها،برانشیومایکوزیس و ساپرولگنیازیس را شناخت پیدا می کنید ...

ادامه مطلب
تشخیص و درمان بیماری ...

روشهای تشخیص و درمان بیماری ماهیان و اضافه کردن مواد شیمیایی به آب و روشهای شستشوی ماهیان و همچنین عوامل ایجاد کننده استرس و عوارض بیهوشی و الگوهای تفاوت در بیماریها از نکات کاربردی پرورش می باشد ...

ادامه مطلب
واکسن ها و فراورده ه ...

شما در این بخش با دستگاه ایمنی اختصاصی و واکسنها و روشهای واکسناسیون در ماهی و همچنین داروهای رایج بیهوشی،محرک ایمنی و هورمونهای رشد که بعنوان محرک ایمنی استفاده می شوند آشنا می شوید ...

ادامه مطلب
داروهای ضد میکروب در ...

شناخت انواع آنتی بیوتیک ها و مکانیسم اثر و سمیت آنها،زمانهایی که نباید دارو مصرف کرد و اطلاع از مقدار مجاز باقی مانده دارویی در محصولات شیلاتی از مهمترین نکات در بحث آنتی بیوتیکها می باشد ...

ادامه مطلب
ضدعفونی کننده های ما ...

شناخت ضد عفونی کننده ها و گندزداها و عوامل مؤثر و مکانیسم اثر آنها و همچنین انواع ضد عفونی کننده های فیزیکی و شیمیایی و کاربرد وسکودین ها از نکات پر کاربرد در بحث پرورش ماهی است. ...

ادامه مطلب
تاسیسات تفریخ تخم هچ ...

شما در این بخش با تفریخ تخم و چگونگی شمارش تخمها و انواع انکوباتورهای استفاده شده و همچنین اطلاع از مراحل رشد تخم ماهی قزل آلا و روشهای حمل و نقل تخم ها و روشهای برداشت تخمهای مرده آشنا می شوید ...

ادامه مطلب
داروشناسی آبزیان

شما در این بخش با علم داروشناسی و منابع تهیه آن و میزان و تجویز و تداخلات دارویی آشنا می شوید و مهمترین اهداف و نکات و روشهای تجویز دارویی که در آبزیان مورد بررسی قرار می گیرد مطلع می شوید ...

ادامه مطلب
تغذیه و غذادهی در قز ...

شما در این بخش با انواع غذا و ویژگی فیزیکی و جیره غذایی مورد استفاده قزل آلا و همچنین روشها و دفعات و فاصله زمانی غذا دهی و شرایط انبار کردن غذا و نیز اصول غذادهی در ماهیان گرمابی آشنا می شوید ...

ادامه مطلب
مدیریت بهداشتی مزارع ...

آشنایی با بیماریها و چگونگی محافظت از ماهی در برابر عوامل بیماریزا و ضد عفونی استخر و ماهیان و اقداماتی که برای مدیریت بهداشتی مزرعه و هنگام مشکوک بودن به بیماری باید انجام داد بررسی می شود ...

ادامه مطلب
چرخه زندگی ماهیان

شما در این بخش با مراحل مختلف زندگی ماهیان آشنا می شوید. شناخت این مراحل از بدو تولد تا مرگ و نامگذاری آنها برای خیلی ها بسیار با ارزش و جالب توجه می باشد ...

ادامه مطلب
تغییر جنسیت در ماهی

شما در این بخش با چگونگی تغییر جنسیت ماهی و تولید ماهیان تماما نر و تماما ماده و ماهیان تری پلوئیدی و شوکهایی که منجر به تولید ماهیان تری پلوئیدی می شود آشنا می شوید ...

ادامه مطلب
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺰ ...

شما در این بخش با اهداف و نتایج و روشهای پرورش ماهی بر اساس تراکم و تغذیه و نیز گونه های پرورشی گرمابی و سردابی و ویژگی های قزل آلای پرورشی آشنا می شوید ...

ادامه مطلب
حمل و نقل ماهی قزل آ ...

شما در این بخش با حمل و نقل ماهی و چگونگی محاسبه تراکم ماهی برای حمل و نقل و اصول و شرایطی که باید برای کاهش تلفات و مسمومیت ها در زمان حمل نقل انجام داد و انواع روشهای حمل و نقل آشنا می شوید ...

ادامه مطلب
مسمومیت در ماهیان

شما در این بخش با انواع مسمویت ها و مواد فلزی و غیر فلزی ایجاد کننده مسمویت و همچنین حشره کش ها و آفت کش ها و روشهای پیشگیری از ایجاد مسمومیت و آزمایشات برای تشخیص سمیت آشنا می شوید ...

ادامه مطلب
هوا دهی در استخرهای ...

شما در این بخش با مهمترین دستگاه های هواده و دلیل کاهش اکسیژن و کاربردی ترین راه های برطرف کردن نقصان اکسیژن و زمانهایی در سال که اکسیژن تغییر می کند آشنا می شوید ...

ادامه مطلب