وابسته به پارک علم و فناوری

استان چهارمحال و بختیاری

0383 222 9646

شنبه-پنجشنبه 24 ساعت شبانه روز

محاسبه نرخ غذادهی | محاسبه غذای روزانه برای ماهیان قزل آلای رنگین کمان 


روش محاسبه مقدار غذای روزانه و نرخ غذادهی برای ماهی قزل آلای رنگین کمان

  • مقدار غذایی که باید به ماهی­ ها داده­ شود به وزن ماهیان و دمای­ آب بستگی دارد.

  • مقدار غذای مصرفی ضریبی از بیوماس ماهیان (وزن توده زنده ماهی) در حوضچه بوده که این ضریب بسته به سایز ماهی و دمای آب متفاوت است. ضرایب مختلف غذادهی، در جدول زیر آمده است. همان طورکه در جدول مشاهده می شود درصد میزان غذای مورد نیاز در هر دما و برای هر سایز ماهی متفاوت بوده است به عنوان مثال در دمای 15 درجه سانتی گراد ضریب غذادهی روزانه برای ماهی20 سانتی ­متری که حدود  100 گرم وزن دارد2/11 مشخص شده است .

 

  • میزان غذای روزانه برای این ماهی به شکل ذیل محاسبه می ­شود:

 

محاسبه میزان غذای روزانه برای ماهی قزل آلا

بنابراین،  ماهی یاد شده روزانه به 11/2 گرم غذای مناسب نیاز دارد.

 

enlightenedبر اساس جدول زیر  نرخ غذادهی (درصد وزن بدن) برای آزادماهیان قابل محاسبه می­باشد:

محاسبه غذای روزانه و نرخ غذا دهی ماهی قزل آلا

مثال : در حوضچه ای تعداد 5000 عدد ماهی با میانگین وزن150 گرم موجود می­باشد ، بنابراین میزان غذای روزانه ماهیان در دمای 15 درجه سانتیگراد به شرح زیر محاسبه می­گردد:

در این مسئله باید وزن توده زنده ماهی­های حوضچه محاسبه شود و سپس غذای مورد نیاز کل ماهی را بدست آورد.

محاسبه مقدار غذای روزانه برای ماهی قزل آلا

 


مطالب مرتبط:

محاسبه سرعت مجاز آب در کانال های آبراهه ای پرورش قزل آلا

محاسبه حجم مخازن و استخر ها به منظور تعیین مقدار دارو

 

 

ارسال نظر