وابسته به پارک علم و فناوری

استان چهارمحال و بختیاری

0383 222 9646

شنبه-پنجشنبه 24 ساعت شبانه روز

مراحل دریافت و تخلیه بچه ماهی انگشت قد و ماهیان بزرگتر | شرح وظایف در مزرعه


مراحل دریافت و تخلیه بچه ماهی انگشت قد و ماهیان بزرگتر در مزارع پرورش ماهی

انتقال بچه ماهی یا انگشت قد توسط کیسه های پلاستیکی یا مخازن کوچک صورت می گیرد.

روش هم دمایی در هر دو روش یکسان است

 1. اندازه گیری آب مخزن و آب پرورشی.
 2. هم دمایی تدریجی آب مخزن با آب پرورشی.
 3. به محض هم دما شدن، بچه ماهی یا انگشت قد ها به محل جدید شان باید منتقل شوند .

روش هم دما کردن آب مخازن حمل ماهی با آب استخر های پرورشی


نحوه شمارش بچه ماهی و ماهیان بزرگتر

 روش های شمارش تعداد ماهی برای همه ماهیان (ماهی کوچکتر) و (ماهی بزرگتر ) مشابه است.

نمونه های وزنی 2 تا 3 بار انجام می شود .

مراحل عبارتند از:

 1. 20 تا 30 درصد از یک ظرف مناسب را از آب پر کنید
 2.  پر کردن ظرف با ماهی
 3. وزن کل ظرف
 4.  تعداد ماهی در نمونه ها
 5.  محاسبه تعداد ماهی براساس وزن اندازه گیری شده

روش شمارش و پر کردن مخازن و کیسه های حمل ماهیان


نحوه جابجایی ماهی

آماده سازی ماهی برای حمل مهم می باشد زیرا ماهی غذا خورده، مصرف اکسیژن و انتشار گاز های مضر و مدفوع آن بیشتر می شود و حساسیت ماهی به استرس زیاد تر است.  در طی آماده سازی ماهی برای حمل، ماهی در استخر پرورشی به منظور خالی شدن دستگاه گوارشی باید قطع غذا شود .

نحوه جا به جایی ماهی


شرایط حمل ماهی با استفاده از کیسه های پلاستیکی

این روش کمترین تجهیزات را می خواهد که از کیسه های پلاستیکی 30 یا 60 لیتر با نسبت 1:2 آب و اکسیژن ) یا یک سوم آب و دو سوم اکسیژن ( استفاده می شود. بر این اساس، در کیسه حدود 10 - 20 لیتر آب وجود خواهد داشت. تعداد ماهی قابل حمل در کیسه پلاستیکی با 20 لیتر آب بستگی به سایز ماهی، دمای آب و مدت زمان حمل دارد. برخی از شکل های مرجع مدت زمان حمل و تعداد ماهی را نشان میدهد )دمای بین 5 - 10 درجه سانتیگراد(

 

توزین و پر کردن ماهی در کیسه های پلاستیکی

مراحل عبارتند از :

 1. پر کردن کیسه با آب.
 2. گذاشتن ماهی در کیسه.
 3. پر کردن کیسه با اکسیژن.
 4. بستن کیسه ها با باند لاستیکی، ساخته شده از تایر

روش پر کردن حجم مخازن حمل و نقل ماهی


حمل ماهی با مخزن

حمل ماهی در یک ظرف با اکسیژن مداوم یک روش معمول برای جابجای مقدار زیادی از قزل آلای زنده است. اندازه ظرف ممکن است از چند لیتر تا چند متر مکعب باشد. سایز معمول ظرف حمل برای یک وسیله نقلیه کوچک بین 500 تا 1000 لیتر است. نمودار رو به رو مقدار ماهی قابل حمل در هر متر مکعب در دمای5-10 درجه سانتیگراد با اکسیژن مداوم برای 4 - 8 ساعت را نشان می دهد.

 

آماده سازی و بارگیری ماهی برای حمل مراحل عبارتند از :

 1. پر کردن نصف ظرف با آب.
 2. گذاشتن و تست سنگ هوا )دفیوزر)
 3. گذاشتن ماهی در ظرف.
 4. پر کردن ظرف با آب و بستن آن

بارگیری ماهیان برای حمل و نقل


برداشت تلفات ماهیان از استخر ها 

برداشت تلفات گرفتن تلفات ماهی از تجهیزات و سازه های پرورشی به طور روزانه لازم و ضروری است. تعداد و وزن تلفات ماهی جمع آوری شده در کل آمار ماهی وارد شود و تلفات ثبت شوند.

برداشت تلفات ماهیان از استخر


حذف فضولات ماهیان 

حذف فضولات از تجهیزات پرورشی باید جز کارهای روتین روزانه باشد. به خصوص در مورد ماهی های کوچکتر، جریان آب به اندازه کافی برای شستشوی مواد جامد زائد از سیستم پرورشی قوی نمی باشد. بنابراین، حذف مکرر مدفوع و ذرات باقی مانده غذا مهم است. این کار با سیفون انجام می شود .

 

گرفتن ماهی

گرفتن بچه ماهی، انگشت قد و ماهی بازاری به توری های مختلفی و روشهای مختلف کشیدن تور نیاز دارد. یک قاعده کلی استفاده از توری های بدون گره است، که به ماهی آسیب نمی رساند. در هنگام تور کشی، در تور نباید بیش از حد قزل آلا قرار گیرد، به خصوص ماهیان جوانتر، که حساسیت زیادی نسبت به فشرده شدن در یک فضای کوچک دارند.

 

توری های دستی و گسترده

 1. توری های دستی سایزهای مختلف دارند.
 2. توری های گسترده سایز های مختلفی دارند

 

انواع توری های فریم دار بزرگ صید یا جمع آوری ماهی

 1. برای استفاده راحت تر توری ها بر روی یک فریم نصب می شوند.
 2. توری های گسترده در مخازن بتونی ثابت شده برای گرفتن سریع و آسان ماهی ها

انواع تور برای صید و جمع آوری ماهی


انتقال ماهی

جابجایی ماهی بدون در نظر گرفتن سایز و سن آن باید به همراه آب انجام شود . قزل آلا صدمه می بیند زیرا نمی تواند بیرون از آب بماند. همچنین مهم است که رها سازی ماهی به آرامی صورت گیرد. بنابراین، سطل یا ظرفی که در آن ماهی منتقل می شوند باید در آب جایی که ماهی رها می شود مستغرق گردد. در مخازن بتونی و استخرهای خاکی رها سازی باید با استفاده از کانال لیز یا لوله صورت گیرد .