وابسته به پارک علم و فناوری

استان چهارمحال و بختیاری

0383 222 9646

شنبه-پنجشنبه 24 ساعت شبانه روز

انواع انکوباتور در تکثیر و پرورش ماهیان


انواع انکوباتور دز تکثیر و پرورش آبزیان

  • انکوباتورها برای تفریخ تخم و تخم گشایی در مرحله هچ بسیار مهم هستند،

  • انکوباتور ها دارای انواع مختلفی بوده که بسته به ویژگی های تخم گونه های مختلف ماهیان باید از نوع مناسب آن ها در زمان هچ استفاده نمود.

  • انکوباتورهای مورد نیاز برای تفریخ تخم ماهیان سفید از نوع انکوباتور ویس و زوک، برای ماهیان خاویاری از نوع یوشچنکو و برای آزاد ماهیان از نوع تراف می باشد.