وابسته به پارک علم و فناوری

استان چهارمحال و بختیاری

0383 222 9646

شنبه-پنجشنبه 24 ساعت شبانه روز

بهداشت و پاکسازی استخر پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان


بهداشت و پاکسازی استخر خای پرورش ماهی قزل آلا | روش تمیز کردن استخر های پرورش ماهی قزل آلا

یکی از کارهایی که در پرورش ماهی قزل آلا بسیار دارای اهمیت است، رعایت اصول بهداشتی در طول پرورش و همچنین پاکسازی استخرها می باشد.

  • برای این کار تمام وسایل عمومی مورد استفاده در مزرعه پرورش قزل آلا مانند تورها، جعبه های رقم بند، تراف های ماهی، ظروف غذادهی و ... باید در طی دوره پرورش تمیز و ضدعفونی شوند .

  • بدین منظور باید یک حمام ضدعفونی برقرار کرد.

  • حتما باید حوضچه ها و استخرهای بتنی را تا حد امکان تمیز نگه داریم.

  • تخته ها و توری های ورودی و خروجی بایستی در طول چند روز، چندین بار به وسیله برس تمیز و ضدعفونی شوند.

  • باید توجه داشت که آب استخر باید همیشه شفاف و تمیز و کف استخر همیشه نمایان باشد.

  • بهترین زمان برای تمیز کردن استخر صبح ها و قبل از غذادهی به ماهیان است.

  • قبل از تمیزی استخر، ماهیان باید حدود 10 تا 15 ساعت غذادهی نشده باشند.

  • برای این کار باید قاب فلزی ویژه به ارتفاع 50 سانتی متر و به عرض استخر تهیه شده به طوری که 40 سانتی متر از آن به وسیله تخته کاملا غیر قابل نفوذ شود و بالای آن به میزان 10 سانتی متر توری باشد به طوری که به میزان 40 سانتی متر آب داخل استخر بماند و مازاد آن سر ریز شود.

  • برای پاکسازی استخر باید ابتدا آب را به 40 سانتی متر رسانده و بعد 3 تا 4 متر اول هر استخر را به وسیله برس شسته و ماهیان را در 3 تا 4 متر اول که شسته شده است به وسیله قاب فلزی حبس نمود و شروع به پاکیزه کردن بقیه استخر کرد و لجن و پسمانده های غذایی موجود در کف استخر از طریق کف شور یا دریچه های تعبیه شده به همین منظور خارج شود.

  • در این صورت غذادهی صبح قطع شده و فقط غذادهی بعدازظهر انجام می گیرد.

بهداشت و پاکسازی استخرهای پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان

نکته:

ضروری است که به صورت روزانه ماهیان مرده از استخر خارج شده و مدفون گردند در غیر این صورت ماهیان مرده به عنوان عامل انتشار دهنده عفونت سبب توسعه بیماری خواهند شد.


بهتر است مطالب زیر را نیز مطالعه نمایید:

زیست سنجی و کنترل رشد در ماهیان | بیومتری ماهیان 

مراحل دریافت و انتقال بچه ماهیان در مزارع

شرایط نگهداری و انبار کردن غذای ماهی

روش محاسبه تراکم بچه ماهیان در مخازن حمل و نقل

محاسبه میزان غذای روزانه ماهیان قزل آلا

ارسال نظر