وابسته به پارک علم و فناوری

استان چهارمحال و بختیاری

0383 222 9646

شنبه-پنجشنبه 24 ساعت شبانه روز

روش شمارش تخم چشمزده ماهی به وسیله خط کش استاندارد


روش شمارش تخم چشمزده ماهی به وسیله خط کش استاندارد

در کارگاه ها، شمارش تخم پدیده ای است که به طور مرتب برای خرید و فروش تخم و یا برای تعیین تعداد تخم یک مولد مورد استفاده قرار می گیرد.

روش های متفاوتی برای تعیین و شمارش تعداد تخم ماهیان وجود دارد که عبارتند از:

  1. شمارش با استفاده از صفحات سوراخ دار.
  2. روش حجمی یا وزنی.
  3. شمارش تخم به وسیله خط کش استاندارد.
  4. شمارنده های فتوالکتریک.

خط کش استاندارد شمارش تخم ماهی

یکی از روش های مورد استفاده به منظور این کار، استفاده از خط کش های استاندارد می باشد؛

این خط کش دارای طول استاندارد 25 سانتی متر می باشد، به منظور کار شمارش:

  •  تخم ها در یک ردیف چیده می شوند .
  • تعداد تخم در طول خط کش ( 25 سانتی متر) شمارش می شود.
  • براساس جدول زیر، تعداد کل تخم ها با توجه به نوع ماهی مورد نظر محاسبه می شود.

 

جدول: ارتباط بین اندازه تخم و تعداد تخم به ازای هر لیتر در سه گونه ماهی قزل آلای دریایی، قزل آلای رنگین کمان و سالمون.

تعداد تخم ماهی قزل آلا و سالمون در 25 سانتی متر از اندازه خط کش استاندارد شمارش تخم | ارتباط بین اندازه تخم و تعداد تخم ماهی قزل آلا و سالمون

 

خط کش استاندارد شمارش تخم ماهی

 


بهتر است مطالب زیر را نیز مطالعه نمایید:

رقم بندی ماهیان و نکات ضروری آن

سرعت مجاز جریان آب در استخرهای آبراهه ای پرورش ماهی و روش محاسبه آن

هوادهی در استخرهای پرورش ماهی

ارسال نظر