وابسته به پارک علم و فناوری

استان چهارمحال و بختیاری

0383 222 9646

شنبه-پنجشنبه 24 ساعت شبانه روز

روش های عملی کنترل پی اچ (PH) آب استخر پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمانمحدوده قلیائیت و اسیدی و بازی بودن آب در پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان

 • یکی از مهمترین عوامل شیمیایی تعیین کننده در پرورش ماهی pH آب است

 • پی اچ در واقع همان درجه اسیدی و قلیائی آب است و عبارتست از منفی لگاریتم غلظت یون هیدروژن و چون تغییرات pH لگاریتمی است بنابراین افزایش یک درجه pH ،ده برابر خطرناک خواهد بود.

 •  pH آب تأثیر مهمی بر رشد و تولید مثل ماهی ها دارد بطوریکه pH مناسب برای رشد ماهیها در دامنه 5/6 تا 5/8 قرار دارد.

 • در صورتیکه pH آب از این میزان کمتر یا بیشتر شود، موجب کندی رشد ماهیها می گردد.

 • از طرفی در pH کمتر از 5 و بیشتر از 5/9 ماهیها تولیدمثل نمی کنند.

 • مناسبترین pH برای پرورش قزل آلا در دامنه 5/6 تا 8 قرار دارد

 •  pH بالاتر از 2/9 و کمتر از 8/4 موجب تلفات ماهی قزل آلا میگردد و از این جهت ماهی قزل آلا نسبت به کپور ماهیان حساسیت بیشتری نسبت به افزایش pH و مقاومت بیشتری نسبت به کاهش pH دارد فی الواقع شدت حساسیت قزل آلا نسبت به محیط های قلیایی به علت تبدیل نشدن آمونیاک به یون آمونیوم بیشتر است.

 •  محیطهای اسیدی اثرات نامطلوب برای پرورش ماهی دارد.

 • مهمترین اثر آن ها، محلول کردن رسوبات هیدروکسید آلومنیوم و به طور کلی تشدید آلودگی با فلزات سنگین است.

 • این ماده روی آبشش ماهی ها رسوب کرده و باعث کاهش ظرفیت تبادل اکسیژن با محیط آبی می شود. از طرفی، فلزات سنگین به دلیل سمی بودن سبب تحریک فیزیکی برانشی می شوند و زمینه را برای آسیب دیدن برانشی و متعاقب آن بروز بیماری های ثانویه مانند عفونت های قارچی فراهم می کند.

 • اما محیط های قلیایی باعث افزایش غلظت آمونیاک در آب می شوند .


روش های عملی کنترل PH آب استخر:

1ـ به منظور آگاهی از وضعیت نوسانات pH آب استخر، لازم  است هر سه روز یک بار نسبت به تعیین pH آب اقدام نمود. بهترین زمان نمونه برداری آب برای اطلاع از نوسانات pH در طلوع آفتاب و نیز از ساعت 23 تا 21 میباشد.

2- در صورتیکه pH آب استخر قلیایی گردد، در صورت وجود آب کافی، یکی از روش های ساده و بی خطر تعویض آب استخر میباشد.

3- آب هایی که دارای توان بافری ضعیفی هستند و ذخیره قلیائی پایینی دارند بیشتر در معرض نوسانات pH قرار دارند. در صورتیکه توان بافری آب استخر ضعیف باشد از طریق اضافه نمودن ترکیبات آهک مانند پودر سنگ آهک (کربنات کلسیم) میتوان اقدام به تقویت توان بافری آب نمود.

4- برای اصلاح PH  آب ورودی مزارع قزل آلا که دارای واکنش شدید اسیدی می باشند میتوان با آهک پاشی در جریان آب ورودی و از طریق نصب دستگاهی اتوماتیک، آهک را به تدریج به آب ورودی اضافه نمود

5-  گاهی اوقات در استخرهای بتونی ماهی قزل آلا که به تازگی احداث و بلافاصله آبگیری و ماهی دار شده اند در اثر بالا رفتن pH آب ماهی ها دچار تلفات می شوند که علت آن وجود هیدروکسید کلسیم در ترکیبات سیمان بوده که در زمان آبگیری به داخل آب استخر تراوش نموده, موجب بالا رفتن  pH آب استخر میگردد. برای جلوگیری از افزایش pH آب این استخرها لازم  است قبل از ماهی دار کردن، چند روزی آب استخر تعویض شود تا در اثر شستشو، هیدروکسید کلسیم همراه آب خروجی از استخر خارج گردد

6- در سیستم های مدار بسته تنفس خود ماهی و ارگانیسم های بیوفیلتر باعث کاهش pH می گردد که در این سیستم ها بی کربنات سدیم بعنوان بافر به آب اضافه می شود تا از افت pH جلوگیری شود.

 

سنجش پی اچ استخرهای پرورش ماهی قزل آلا و نحوه کنترل آن


بهتر است مطالب زیر را نیز مطالعه نمایید:

زیست سنجی و کنترل رشد در ماهیان قزل آلای رنگین کمان

روش های اصلاح آب مزارع پرورش ماهی 

هوادهی در استخرهای پرورش ماهی

ارسال نظر