سید محسن قاضی عسگر
عضویت از : 1399/04/06

عنوان آگهی : فروش ۴۰ تتی
دسته : مزارع پرورش سردآبی
موقعیت : اصفهان
فروش ۴۰ تتی (مزارع پرورش سردآبی)

کارگاه ۴۰ تنی با آب چشمه و رودخانه با فضایی ۲۵۰۰ متر و ۲۰۰۰ متر استخر و نگهبانی و مهمان مناسب