مصطفی ایتی
عضویت از : 1399/01/22

عنوان آگهی : فروش بچه ماهی قزل الا اسپانیامیانگین40گرم
دسته : ماهی سردآبی بازاری
موقعیت : اصفهان
فروشدبچه ماهی قزل اسپانیایی وارداتی میانگین فعلی40 گرم پرورش یافته با اب شور سالم و یک دست.مکان شرق اصفهان