محمد کمالی
عضویت از : 1399/03/21

عنوان آگهی : بچه ماهی اکولند فرانسه سر حال و سالم
دسته : ماهی سردآبی بازاری
موقعیت : اصفهان
۲۰۰۰۰ عدد ۱۵ گرمی ۳۰۰۰۰ عدد ۵ گرمی پرورش یافته با آب چاه آب شور سر حال و سالم