وابسته به پارک علم و فناوری

استان چهارمحال و بختیاری

0383 222 9646

شنبه-پنجشنبه 24 ساعت شبانه روز

آموزش جامع پرورش قزل آلا
روش های عملی کنترل پ ...

پی اچ آب یکی از پارامترهای مهم در پرورش ماهی قزل آلای رنگینکمان است به طوری که تغییرات آن میتواند موجب بروز زیان اقتصادی گردد بنابراین در این مطلب به روشهای عملی کنترل پی اچ آب پرورش قزل آلا میپردازیم ...

ادامه مطلب
ساخت استخر برای ماهی ...

مزارع پروش ماهی باید از نظر فنی دارای ساختار مناسب و اصولی استخر، متناسب با شرایط ماهی موردنظر باشند که موجب افزایش بازدهی تولید و پایین آمدن هزینه های ساخت گردد بنابراین در این مطلب به آن می پردازیم ...

ادامه مطلب
محاسبه و شمارش تخم چ ...

گاهی برای خرید و فروش تخم چشم زده ماهی نیاز است تا بتوان مشخص کرد که تعداد تخم در هر کیلوگرم چقدر است بنابراین در مطلب حاضر به بررسی محاسبه و شمارش تخم چشمزده به روش وزنی می پردازیم. ...

ادامه مطلب
روش شمارش تخم چشمزده ...

در کارگاه هاشمارش تخم پدیده ایست که به طور مرتب برای تعیین تعداد تخم یک مولد مورد استفاده قرار می گیرد و شمارش با استفاده از خط کش های استاندارد یکی از روش های معمول این کار بوده که به آن می پردازیم. ...

ادامه مطلب
بهداشت و پاکسازی است ...

یکی از کارهایی که در پرورش ماهی قزل آلا بسیار دارای اهمیت است، رعایت اصول بهداشتی در طول پرورش و همچنین پاکسازی استخرها می باشد که در مطلب حاضز سعی گردیده است تا به این موضوع پرداخته شود . ...

ادامه مطلب
استفاده از نمک برای ...

نمک به عنوان یک ضد عفونی کننده مناسب در آبزی پروری ست که به دلیل نداشتن خطرات مشابه داروهای شیمیایی دارای اهمیت است بنابراین در مطلب حاضر سعی میگردد تا روش استفاده از و کاربرد نمک برای ماهیان شرح گردد ...

ادامه مطلب
ضدعفونی کننده ویرکوم ...

استفاده از ضدعفونی کننده ها در فعالیت پرورش ماهی به منظور کنترل و درمان عوامل بیماریزا دارای اهمیت بالایی است. داروی ویرکون (ویرکومیکس) یکی از ترکیبات مهم در مزارع پرورش ماهی است که به آن میپردازیم. ...

ادامه مطلب
زیست سنجی و کنترل رش ...

عملیات زیست سنجی یا بیومتری در پرورش ماهی بسیار مهم است زیرا باید پرورش دهنده از میزان رشد ماهی خود پس از مصرف غذا اطلاع یابد و از بازدهی تولید آگاه گردد بنابراین در این متن به این موضوع می پردازیم. ...

ادامه مطلب
انواع انکوباتور در ت ...

انکوباتورها از تاسیسات بسیار مهم در تکثیر ماهیان بوده که در مرحله هچ و تخمگشایی تخم ماهی استفاده میشوند ولی به دلیل ویژگیهای متفاوت مربوط به تخم انواع ماهیان دارای تنوع هستند که به معرفی آنهامیپردازیم ...

ادامه مطلب
مراحل دریافت و تخلیه ...

روش های حمل و نقل و تخلیه ماهیان در مزارع پرورشی از موضوعاتی است که اگر به آن توجه نگردد موجب بروز تلفات شدید می گردد بنابراین در مطلب حاضر سعی گردیده است تا این موضوع پرداخته شود ...

ادامه مطلب
شرایط نگهداری و انبا ...

شرایط انبار داری و نگهداری غذا در مزارع پرورش ماهی یکی از مهم ترین مسائل بوده که عدم توجه به آن باعث به وجود آمدن زیان اقتصادی می گردد. بنابراین در مطلب حاضر سعی شده است تا مهم ترین نکات بیان گردد. ...

ادامه مطلب
محاسبه تراکم بچه ماه ...

حمل و نقل بچه ماهیان یکی از موضوعات بسیار مهم در مزارع پرورش ماهی بوده و محاسبه تراکم برای این کار ضروری است که در مطلب حاضر به این موضوع پرداخته می شود. ...

ادامه مطلب
افزایش تولید در مزار ...

آب به عنوان مهمترین عامل در پرورش ماهیان آب شیرین بوده و در میزان تولید قزل آلا موثر است بنابراین آشنایی با روشهای اصلاح آب با هدف بالابردن کیفیت آب در مزارع پرورش ماهی میتواند به افزایش تولید کمک کند ...

ادامه مطلب
علایم کمبود ویتامین ...

وجود ویتامینها برای بقا و رشد ماهیان ضروری است وکمبود آنها موجب بروز علایم بیماری میشود بنابراین در متن حاضر با ویتامینهای مورد نیاز ماهی قزل آلا،نیازهای غذایی و علایم کمبود آنها در ماهیان آشنا میشوید ...

ادامه مطلب
محاسبه نرخ غذادهی | ...

محاسبه میزان غذای روزانه برای ماهیان در مزارع پرورشی یک امر بسیار مهم می باشد و در صورت محاسبه دقیق این میزان توسط مزرعه داران بسیاری از مشکلات پرورش تسهیل می گردد.در متن حاضر به این موضوع می پردازیم. ...

ادامه مطلب
درمان ماهیان از طریق ...

درمان ماهیان غالبا از طریق آب صورت می گیردو در رابطه با استفاده از دارو به این طریق نکاتی وجود داردکه بیان این موارد ضروری به نظر می رسد، در مطلب حاضر سعی می گردد تا حد امکان به این مسئله پرداخته شود. ...

ادامه مطلب