وابسته به پارک علم و فناوری

استان چهارمحال و بختیاری

0383 222 9646

شنبه-پنجشنبه 24 ساعت شبانه روز

آموزش جامع پرورش کپور
پرورش ماهیان گرمابی

مکان یابی،احداث و نگهداری مزارع خاکی به منظور پرورش ماهیان گرمابی یکی از مسائلی است که در آبزیپروری بسیار مهم میباشد و در این مطلب به بررسی مهمترین نکات احداث این استخرها برای افزایش بازدهی می پردازیم ...

ادامه مطلب