وابسته به پارک علم و فناوری

استان چهارمحال و بختیاری

0383 222 9646

شنبه-پنجشنبه 24 ساعت شبانه روز

سایر موضوعات آموزشی
پرورش ماهیان در قفس:

پرورش ماهی و آبزیان در دریاها، دریاچه ها و دریاچه های پشت سدها، یکی از مناسبت رین و ارزان ترین راه های پرورش ماهی بوده که به عنوان پرورش درقفس شناخته می شود و در مطلب حاضر به آن می پردازیم. ...

ادامه مطلب
مدیریت ماهیگیری

شما در این بخش با چگونگی مدیریت ماهیگیری و فواید و رویکردهای آن،کنترل صید و بهره برداری،آبزی پروری و مدیریت بازار و بازار مصرف آبزیان در ایران و شبکه های توزیع ماهی آشنا می شوید ...

ادامه مطلب