وابسته به پارک علم و فناوری

استان چهارمحال و بختیاری

0383 222 9646

شنبه-پنجشنبه 24 ساعت شبانه روز

rayantejarat@imazrae.ir

بیماری های انگلی در آزاد ماهیان:


بیماری های انگلی در آزاد ماهیان و ماهی قزل آلای رنگین کمان

 • تعداد کمی از انگل ها دارای نقش بیماری زایی قابل توجهی هستند.

 • با توجه به شرایط پرورش و عوامل محیطی، گاهی ممکن است برخی ازعوامل انگلیموجب تلفات و خسارات قابل توجه در کارگاه های پرورش ماهی شوند.

 • براساس جنس و گونه انگلی، برخی از انگل ها بافت و اندام های متنوعی را مورد تهاجم قرار می دهند این در حالی است که برخی از انگل ها بافت ها و اندام های خاصی را درگیر می کنند.

 • بیماری های انگلی در سیستم های پرورشی و متراکم  و به ویژه در شرایط بهداشتی نامناسب می تواند قابل توجه بوده و موجب ایجاد خسارات فراوانی گردد.


بیماری لکه سفید | بیماری نقطه سفید | بیماری ایک:

 • عامل ایجاد بیماری انگل ایکتیوفیتریوس است که در ماهیان پرورشی بسیار زیاد با آن روبه رو می شویم.

 • تمامی ماهیان آب شیرین نسبت به این انگل حساس هستند.

 • در ایران ماهی قزل آلای رنگین کمان، در شرایط وجود تراکم بالا  به ویژه در آکواریوم ها و در درجه حرارت 17 تا 19  سانتی گراد آلودگی این انگل مشهود است.

 • در این بیماری تعداد زیادی نقاط سفید کوچک در سطح خارجی بدن ماهیان مبتلا و بافت آبششی و در اطراف مخاط دهانی را می پوشاند.

 • رنگ ماهیان تیره شده ، سریع تنفس می کنند و ممکن است با سرعت در آب حرکت کنند و بدنشان را به بستر و یا کناره های مسیر حرکت بسایند.

 • اگر انگل ها رد بافت آبشش وجود داشته باشند، ترشحات موکوسی آبشش افزایش می یابد.

 • محل وجود لکه های سفید ممکن است به زخم تبدیل شوند و خونریزی داشته باشند. بنابراین چنین محل هایی برای نفوذ عفونت های ثانویه باکتریایی و قارچی کاملا مناسب هستند.

 • ابتلا به انگل بر روی رشد میزبان تاثیر می گذارد.

بیماری لکه سفید - ایک


بیماری چرخش در ماهیان:

 • یک بیماری با اهمیت اقتصادی است که معمولا در ماهیان قزل آلا در مرحله نوزادی و در استخر های خاکی رخ می دهد

 • نام بیماری از رفتار ماهی در تعقیب سریع دم خود گرفته شده است.

 • این بیماری در سراسر دنیا به عنوان یک عامل درگیر کننده برای ماهی قزل آلا به حساب می آید.

 • در ایران گزارشی از بروز این بیماری نشده است.

 • رفتار چرخش زمانی که ماهی درحال تغذیه است و یا درچار استرس می شود تشدید می گردد.

 • تغییر شکل سیستم اسکلتی معمولا در ناحیه جمجمه، سرپوش آبششی  و فک ها مشاهده می شود.

 • ضایعات جلدی ناشی از این عفونت انگلی در ابتدای زندگی ماهی یعنی در مرحله قبل از کامل شدن استخوان سازی صورت می گیرد.

 • شدت بیماری عمدتا در 2 تا 4 ماه بعد از شروع تغذیه رخ می دهد.


پرولیفتراتیو کلیه در ماهیان:

 • یک بیماری مهم فصلی در آزاد ماهیان جوان آب شیرین است.

 • در صورت وجود شرایط استرس، ماهیان مبتلا دچار تلفات قابل توجهی می شوند.

 • این بیماری در هر سنی می تواند ماهیان را درگیر کند اما عمدتا در ماهیان انگشت قد در اولین تابستان و پاییز، زمانی که دمای آب 15 درجه و یا بیشتر است، اتفاق می افتد.

 • علایم بالینی شامل: تیرگی بدن، بیرون زدگی چشم، رنگ پریدگی آبشش ها و تورم شکم است.

 • ماهیان بیمار بی اشتها و بی تفاوت بوده و دارای تنفس سریع هستند.

 • ماهیان بیمار در مراحل نهایی بیماری تمایل به تجمع در دریچه های خروجی آب را دارند.

 • میان تلفات ممکن است تا 80 درصد هم برسد.