وابسته به پارک علم و فناوری

استان چهارمحال و بختیاری

0383 222 9646

شنبه-پنجشنبه 24 ساعت شبانه روز

rayantejarat@imazrae.ir

بیماری های ویروسی آزاد ماهیان


بیماری های ویروسی آزاد ماهیان و ماهی قزل آلای رنگین کمان

مقدمه:

در حال حاضر بیش از 60 بیماری ویروسی در ماهیان شناسایی شده است و درتعدادی از کشور ها بیماری های با عامل ویرسی موجب تلفات بسیار سنگینی در صنعت پرورش ماهی شده اند.

پرهیز از بیماری های ویروسی در ماهیان پرورشی کار دشواری است مگر اینکه از آب های چشمه و یا آب ضدعفونی شده استفاده شود این در حالی ات که فشار های اقتصادی به ندرت اجازه استفاده از چنین آب های سالمی را فراهم می سازد.

بیماری های ویروسی شناخته شده در آزاد ماهیان همراه با میزبانان اصلی در جدول زیر آمده است.

 

 

بیماری های ویروسی در آزاد ماهیان و قزل آلای رنگین کمان

 


 سپتی سمی هموراژیک ویروسی (VHS): 

عامل مولد:

 • یک نوع رابدو ویروس دارای یک RNA تک رشته ای، حاوی RNA پلیمراز .

 • حساس به اتر، حرارت و پی اچ اسیدی.

 

علایم بالینی:

 • بروز بیماری به اشکال حاد تا مزمن در قزل آلای رنگین کمان رخ می دهد.

 • این بیماری در قزل آلای رنگین کمان انگشت قد و در دمای زیر 14 در جه بروز می کند.

 • علایم بیماری از یک خونریزی عمومی تا عدم مشاهده هرگونه علامت را شامل می شود.

 • در آب شیرین تلفات بالا و تا 100 در صد نیز می رسد.

 • ماهیان مبتلا دچار بیحسی شده و در کناره های استخر ها و خروجی تانک ها تجمع پیدا می کنند.

 • دارای علایمی از قبیل کم خونی، کم رنگی آبشش ها، بدن تیره و بیرون زدگی چشم و در برخی موارد شنای چرخشی به صورت متناوب و تنفس سریع می باشد.

 • از نظر داخلی، دستگاه گوارش خالی از غذا، خونریزی های نقطه ای در کیسه شنا، خونریزی در عضلات و دیواره شکمی، کبد کمرنگ و حاوی منلطق پرخون و خال دارف کلیه ها به شدن قرمز تر از حالت طبیعی و متورم و در نهایت طحال بزرگ و پرخون است.

تشخیص:

 • تشخیص اولیه این بیماری با مشاهده تلفات در بین ماهیان انگشت قد به ویژه گونه قزل الا در زمانی که دمای آب مزرعه کاهش می یابد عملی است.

 

انتقال:

 • این ویروس می تواند در تمام سنین به ماهیان منتقل شودو در ماهیان باقی مانده نقش حامل را داشته باشد.

 • از طریق همزیستی ماهیان آلوده با ماهیان سالم از طریق تماس مستقیم از طریق آب و یا از طریق غذا قابل انتقال است.

 • ویروس به وسیله ادرار و مدفوع و مایعات تخمدانی ماهی نیز منتقل می شود.

 

کنترل:

 • کنترل بیماری بر اساس روش های پیشگیری می باشد.

 • استفاده از آب عاری از ویروس و استفاده از تخم و بچه ماهی بدست امده از مولدین سالم از راه های مهم پیشگیری از بیماری است.

 • ضد عفونی کردن تخم ها به وسیله یدین به میزان 100ppm. به مدت 10 دقیقه برای تخم ها.

 • واکسن.

 • اعمال مقرات قرنطینه و خشک کردن مزارع شناسایی شده.