وابسته به پارک علم و فناوری

استان چهارمحال و بختیاری

0383 222 9646

شنبه-پنجشنبه 24 ساعت شبانه روز

rayantejarat@imazrae.ir
محمدیار باقری

محمدیار باقری هستم مزرعه من در استان چهارمحال و بختیاری شهر کاج قرار دارد، بنده در حوزه پرورش ماهیان سردابی فعالیت دارم و کار تکثیر و تولید و پرورش قز...نام محمدیار باقری
حوزه کاری پرورش دهنده سردابی
سن 49
تجربه 7
با استفاده از چند سال سابقه شخصی و مشورت گرفتن از دکترین دامپزشک و همچنین خرید تخم چشم زده با کیفیت و بچه ماهی مطمئن توانستم در این چند دوره ماهیان با کیفیت تولید کنم.بیشترین فروش ماهی پرواری من شهرهای مختلف در استانهای چهارمحال و بختیاری ،کهگلویه،تهران،اهواز و لرستان و همچین اصفهان می باشد.
آدرس مزرعه شهرستان اردل-شهرکاج-مجتمع پرورش ماهی قزل آلای بیشه کاج
ظرفیت مزرعه 20
میزان آب ورودی مزرعه 50
تعداد استخرهای مزرعه 9
تعداد فاز مزرعه 3
منبع آب مزرعه چاه
تاسیسات مزرعه هواه ده-سیستم برق رسانی


لیست مجوزهادوره های آموزشی دیده