وابسته به پارک علم و فناوری

استان چهارمحال و بختیاری

0383 222 9646

شنبه-پنجشنبه 24 ساعت شبانه روز

rayantejarat@imazrae.ir
حبیب الله عالی انوری

حبیب الله عالی انوری هستم تولید کننده ماهی قزل آلای سردابی 30 تنی در استان چهارمحال و بختیاری شهرستان اردل روستای رستم آباد و عضو سازمان نظام مهندسی ...نام حبیب الله عالی انوری
حوزه کاری پرورش دهنده سردابی
سن 55
تجربه 12
ماهی در این منطقه با آبهای با کیفیتی که از زاگرس به سمت کارون سرازیر می شود پرورش می یابد.
آدرس مزرعه شهرستان اردل-رستم آباد-مزرعه پرورش ماهی حبیب الله عالی انوری
ظرفیت مزرعه 30
میزان آب ورودی مزرعه 45
تعداد استخرهای مزرعه 18
تعداد فاز مزرعه 4
منبع آب مزرعه چاه
تاسیسات مزرعه تاسیسات تفریخ-سیستم جمع آوری خودکار تلفات-


لیست مجوزهادوره های آموزشی دیده