وابسته به پارک علم و فناوری

استان چهارمحال و بختیاری

0383 222 9646

شنبه-پنجشنبه 24 ساعت شبانه روز

rayantejarat@imazrae.ir
دکتر رضا عرب

دکتررضاعرب هستم،پرورش دهنده ماهیان سردآبی که حدود 6 سال در این حوزه فعالیت میکنم.حوزه اصلی فعالیت بنده تکثیر بچه ماهی میباشدکه در حال حاضر در مزارع پر...نام دکتر رضا عرب
حوزه کاری پرورش دهنده سردابی
سن 32
تجربه 6
تولید و پرورش بچه ماهی و ماهی بازاری پرورش یافته با آب چاه در تمام اوزان.
آدرس مزرعه شهرستان اردل،روستای رستم آباد
ظرفیت مزرعه 10
میزان آب ورودی مزرعه 2
تعداد استخرهای مزرعه 4
تعداد فاز مزرعه 2
منبع آب مزرعه چشمه
تاسیسات مزرعه سیستم هوادهی-تاسیسات تفریخ


لیست مجوزهادوره های آموزشی دیده


رضا 1399/03/31

سیسیسیسیس