وابسته به پارک علم و فناوری

استان چهارمحال و بختیاری

0383 222 9646

شنبه-پنجشنبه 24 ساعت شبانه روز

rayantejarat@imazrae.ir
عبدالموسی رنجبر هفتلنگی

عبدالموسی رنجبر هستم دارای مزرعه پرورش ماهی در شهر دشتک (روستای سرپیر) در حال حاضر کار تولید و تکثیر پرورش ماهی سردابی را انجام می دهم و در هر دوره مق...نام عبدالموسی رنجبر هفتلنگی
حوزه کاری پرورش دهنده سردابی
سن 34
تجربه 7
تولید و تکثیر ماهی سردآبی و وفروش ماهی بصورت گرم.
آدرس مزرعه شهرستان اردل.شهر دشتک روستای سرپیر
ظرفیت مزرعه 0
میزان آب ورودی مزرعه 0
تعداد استخرهای مزرعه 0
تعداد فاز مزرعه 0
منبع آب مزرعه چشمه
تاسیسات مزرعه پمپ آب


لیست مجوزهادوره های آموزشی دیده