وابسته به پارک علم و فناوری

استان چهارمحال و بختیاری

0383 222 9646

شنبه-پنجشنبه 24 ساعت شبانه روز

rayantejarat@imazrae.ir
حمید رضا رنجبر

حمیدرضا رنجبر هستم پرورش دهنده ماهی سردآبی در شهر دشتک و روستای زیبای سرپیر، در حال حاضر کار تولید و تکثیر پرورش ماهی سردآبی را انجام می دهم و با بردا...نام حمید رضا رنجبر
حوزه کاری پرورش دهنده سردابی
سن 31
تجربه 5
مزرعه پرورش ماهی رنجبر با برداشت 6/5 تا7 تن ماهی پروار در هر دوره و همچنین مجهز به سالن تکثیر در شهر دشتک و روستای سرپیر در حال فعالیت است.
آدرس مزرعه شهرستان اردل.شهر دشتک روستای سرپیر
ظرفیت مزرعه 0
میزان آب ورودی مزرعه 0
تعداد استخرهای مزرعه 0
تعداد فاز مزرعه 0
منبع آب مزرعه چشمه
تاسیسات مزرعه پمپ آب


لیست مجوزهادوره های آموزشی دیده