وابسته به پارک علم و فناوری

استان چهارمحال و بختیاری

0383 222 9646

شنبه-پنجشنبه 24 ساعت شبانه روز

rayantejarat@imazrae.ir
قدرت اله باقری کاجی

قدرت الله باقری هستم پرورش دهنده ماهی سردآبی در شهرستان اردل شهر کاج، در حال حاضر مشغول پرورش ماهی سردآبی در مزرعه ای با ظرفیت 70 تن هستم، منبع آب در ...نام قدرت اله باقری کاجی
حوزه کاری پرورش دهنده سردابی
سن 0
تجربه 0
مزرعه پرورش ماهی باقری با ظرفیت 70 تن در شهر کاج با آب چاه و رودخانه.
آدرس مزرعه شهرستان اردل.شهر کاج مزرعه پرورش ماهی باقری
ظرفیت مزرعه 70
میزان آب ورودی مزرعه 0
تعداد استخرهای مزرعه 0
تعداد فاز مزرعه 0
منبع آب مزرعه چاه
تاسیسات مزرعه پمپ آب


لیست مجوزهادوره های آموزشی دیده