وابسته به پارک علم و فناوری

استان چهارمحال و بختیاری

0383 222 9646

شنبه-پنجشنبه 24 ساعت شبانه روز

rayantejarat@imazrae.ir
ابوذر احمدی

ابوذر احمدی هستم پرورش دهنده ماهی سردآبی در شهر کاج، هم اکنون در مزرعه ای با ظرفیت 30 تن مشغول به کار پرورش ماهی قزل آلا میباشم.میزان برداشت برای هر د...نام ابوذر احمدی
حوزه کاری پرورش دهنده سردابی
سن 0
تجربه 0
مزرعه پرورش ماهی احمدی در حال حاضر با برداشت 15 تن در هر دوره ماهی باکیفیتی را تولید و روانه بازار می کند.
آدرس مزرعه شهرستان اردل.شهر کاج مزرعه پرورش ماهی احمدی
ظرفیت مزرعه 0
میزان آب ورودی مزرعه 0
تعداد استخرهای مزرعه 0
تعداد فاز مزرعه 0
منبع آب مزرعه چاه
تاسیسات مزرعه پمپ آب


لیست مجوزهادوره های آموزشی دیده