آبزی کالا
آدرس : بندرعباس خیابان شهید کازرونی مجتمع آریا طبقه دوم واحد 209
شماره تماس : 09173695321

آبزی کالا عرضه کننده تخصصی تجهییزات آبزی پروری انواع دستگاه هواده ( پدل ویل اسپلش ایرجت ونچوری هوادهی دیفیوزری و ...) انواع دستگاه غذاده : ( دورانی ویبره پاندولی) انواع پارامترسنج( اکسیژن متر شوری سنج ph متر آمونیاک سنج و ....) انواع مکمل و پروبیوتیک ویژه خوراک و آب استخر و سایر تجهیزات مورد نیاز آبزی پروری

این فروشگاه فاقد محصول است