شرکت شهد زاگرس جهان بین
آدرس : هفشجان ، شهرک صنعتی
شماره تماس : 09130581542

شرکت شهد زاگرس جهان بین تولید کننده خوراک و مکمل خوراک آبزیان و دام و طیور بر پایه مالت می باشد .