زیست قزل
آدرس : شهرکرد کوی فرهنگیان کوچه ۱۱
شماره تماس : ۰۹۹۲۱۲۷۳۰۱۰

فروش پروبیوتیک آبزیان با بازدهی تضمینی با توجه به اینکه استفاده از آنتی بیوتیک‌ها دارای مشکلات حاشیه ای و هزینه بالا است استفاده از پروبیوتیک‌ها به عنوان جایگزین آنتی بیوتیک‌ها مطرح می‌شود. ویژگی های پروبیوتیک زیست قزل: قابلیت تاثیرگذاری بالا بر کارایی تولید و سطوح ایمنی افزایش فعالیت‌های گوارشی، آنزیمی، تحریک اشتها تقویت مقاومت به بیماری افزایش وزن و ضریب رشد ویژه افزایش بقا افزیش سیتوکین‌های التهابی و غیرالتهابی که نقش مهمی در پاسخ ایمنی ماهی دارد حذف آنتی بیوتیک از جیره غذایی کنترل تکثیر و فعالیت باکتری‌های بیماری‌زا کاهش تلفات ناشی از بیماری و استرس حرارتی و سرمایی بهبود رژیم غذایی و هضم پروتئین

این فروشگاه فاقد محصول است